Tisdag den 21 november 2017

Kammarens talarlista 2017-11-21 00:00:00

Tisdagen den 21 november 2017

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om personlig assistans.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds av statsrådet Åsa Regnér (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsrådet Åsa Regnér (S)

6

4

2

2

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

4

2

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

4

2

4

Jan Lindholm (MP)

6

4

2

5

Anders W Jonsson (C)

6

4

2

6

Maj Karlsson (V)

6

4

2

7

Jan Björklund (L)

6

4

2

8

Emma Henriksson (KD)

2

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.