Onsdag den 22 september 2021

Kammarens talarlista 2021-09-22 00:00:00

Onsdagen den 22 september 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Socialutskottets betänkande SoU3

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Mikael Dahlqvist (S)

6

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

4

Linda Modig (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

7

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Nicklas Attefjord (MP)

6

8

Clara Aranda (SD)

6

____

____

0.51

0.51

13

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten

1

Markus Selin (S)

10

2

Elin Segerlind (V)

8

3

Jakob Olofsgård (L)

6

4

Maria Gardfjell (MP)

8

5

Betty Malmberg (M)

8

6

Staffan Eklöf (SD)

8

7

Rickard Nordin (C)

8

8

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

____

____

1.04

1.55

14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

4

Marlene Burwick (S)

8

5

Magnus Ek (C)

8

6

Jakob Olofsgård (L)

6

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.52

2.47

Totalt anmäld tid 2 tim. 47 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.