Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

t.o.m. SFS 2000:661
SFS nr: 1995:1292
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1995-12-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:661
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Radio- och TV-verket till utgången av år 1995 inte skall meddela nya tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).