Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

t.o.m. SFS 2010:1502
SFS nr: 1974:579
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1974-05-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1502
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen. Lag (2010:1423).

2 §   Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502).