Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:379) angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;

SFS nr: 1962:379
Departement/myndighet: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1962-06-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att sedan ridderskapet och adeln vid innevarande års lagtima adelsmöte beslutat, att riddarhuskapitationsavgiften tills vidare skall erläggas med trettio kronor årligen av envar till myndig ålder kommen adelsman, som är mantalsskriven i riket och till staten erlägger inkomst- eller förmögenhetsskatt, hava Vi, på framställning av riddarhusdirektionen, velat härigenom kungöra berörda beslut till efterrättelse.