Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

t.o.m. SFS 2021:326
SFS nr: 2020:527
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:326
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 10 § och 11 § första stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om 5 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:129).

3 §   Folkhälsomyndigheten ansvarar för nationell tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smitt- skyddsåtgärder på serveringsställen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledningen i länet.

4 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas arbete enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

5 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. sådana smittskyddsåtgärder som avses i 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, och
   2. att serveringsställens öppettider ska begränsas.
Förordning (2021:129).

6 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och om verkställigheten av denna förordning.