Förordning (2019:16) om riksmätplatser

SFS nr: 2019:16
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2019-02-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för varje riksmätplats.

Mätstorhet      Riksmätplats  
Mekanik  
1. längd      RISE Research Institutes 
        of Sweden AB (1-9)
2. plan vinkel  
3. volym   
4. massa  
5. kraft  
6. kraftmoment  
7. ljudtryck  
8. acceleration  
9. tryck
Tid och frekvens   
1. tidsintervall    RISE Research Institutes
        of Sweden AB (1-3)
2. tidpunkt  
3. frekvens

Elektricitet och magnetism  
1. elektrisk spänning    RISE Research Institutes
        of Sweden AB (1-9)
2. elektrisk ström  
3. impedans   
4. elektrisk effekt  
5. elektrisk energi  
6. dämpning  
7. brus  
8. reflektionsfaktor  
9. strålningsflödestäthet
Värme  
temperatur      RISE Research Institutesof 
        Sweden AB
Fotometri och radiometri  
1. ljusflöde      RISE Research Institutes
        of Sweden AB (1-10)
2. ljusstyrka  
3. illuminans   
4. luminans  
5. kromaticitetskoordinater,
tristimulusvärden  
6. korrelerad färgtemperatur  
7. strålningsflöde  
8. irradians  
9. relativ irradians  
10. spektral irradians

Joniserande strålning  
1. exposition      Strålsäkerhetsmyndigheten 
        (1-4)
2. absorberad dos  
3. dosekvivalent  
4. kerma