Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

t.o.m. SFS 2019:599
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:599
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §   Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 100 för 2020. Förordning (2019:599).

3 §   De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2020 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2019:599).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
   2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

Bilaga

Förteckning över länstal 2020

Län        Länstal
Stockholms län      2 208
Uppsala län      312
Södermanlands län    118
Östergötlands län    260
Jönköpings län      206
Kronobergs län      37
Kalmar län      87
Gotlands län      67
Blekinge län      44
Skåne län      769
Hallands län      311
Västra Götalands län    1 235
Värmlands län      219
Örebro län      134
Västmanlands län    71
Dalarnas län      199
Gävleborgs län      105
Västernorrlands län    94
Jämtlands län      86
Västerbottens län    279
Norrbottens län      259
Förordning (2019:599).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).