Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

t.o.m. SFS 2021:870
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:870
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §    /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2021. Förordning (2020:812).

2 §    /Träder i kraft I:2022-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2022. Förordning (2021:870).

3 §    /Upphör att gälla U:2022-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2021 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2020:812).

3 §    /Träder i kraft I:2022-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2022 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2021:870).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
   2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

Bilaga /Upphör att gälla U:2022-01-01/

Förteckning över länstal 2021

Län        Länstal
Stockholms län      2 097
Uppsala län      321
Södermanlands län    122
Östergötlands län    338
Jönköpings län      243
Kronobergs län      48
Kalmar län      142
Gotlands län      69
Blekinge län      66
Skåne län      809
Hallands län      354
Västra Götalands län    1 307
Värmlands län      244
Örebro län      158
Västmanlands län    108
Dalarnas län      236
Gävleborgs län      119
Västernorrlands län    90
Jämtlands län      97
Västerbottens län    261
Norrbottens län      271
Förordning (2020:812).

Bilaga /Träder i kraft I:2022-01-01/

Förteckning över länstal 2022

Län              Länstal
Stockholms län          1 795
Uppsala län          276
Södermanlands län      136
Östergötlands län      341
Jönköpings län          255
Kronobergs län          86
Kalmar län          187
Gotlands län          63
Blekinge län          90
Skåne län          921
Hallands län          330
Västra Götalands län      1 301
Värmlands län          246
Örebro län          202
Västmanlands län      131
Dalarnas län          239
Gävleborgs län          144
Västernorrlands län      109
Jämtlands län          119
Västerbottens län      261
Norrbottens län          268
Förordning (2021:870).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).