Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

t.o.m. SFS 2020:812
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:812
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §   Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2021. Förordning (2020:812).

3 §   De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2021 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2020:812).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
   2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

Bilaga

Förteckning över länstal 2021

Län        Länstal
Stockholms län      2 097
Uppsala län      321
Södermanlands län    122
Östergötlands län    338
Jönköpings län      243
Kronobergs län      48
Kalmar län      142
Gotlands län      69
Blekinge län      66
Skåne län      809
Hallands län      354
Västra Götalands län    1 307
Värmlands län      244
Örebro län      158
Västmanlands län    108
Dalarnas län      236
Gävleborgs län      119
Västernorrlands län    90
Jämtlands län      97
Västerbottens län    261
Norrbottens län      271
Förordning (2020:812).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).