Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

t.o.m. SFS 2021:870
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:870
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §   Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2022. Förordning (2021:870).

3 §   De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2022 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2021:870).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
   2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

Bilaga

Förteckning över länstal 2022

Län              Länstal
Stockholms län          1 795
Uppsala län          276
Södermanlands län      136
Östergötlands län      341
Jönköpings län          255
Kronobergs län          86
Kalmar län          187
Gotlands län          63
Blekinge län          90
Skåne län          921
Hallands län          330
Västra Götalands län      1 301
Värmlands län          246
Örebro län          202
Västmanlands län      131
Dalarnas län          239
Gävleborgs län          144
Västernorrlands län      109
Jämtlands län          119
Västerbottens län      261
Norrbottens län          268
Förordning (2021:870).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).