Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

SFS nr: 2014:1513
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2014-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats enligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.