Förordning (2008:1050) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

SFS nr: 2008:1050
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2008-11-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.

2 §   Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

3 §   Statens jordbruksverk ska i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007, underrätta kommissionen om de analysmetoder som används i Sverige för att fastställa den djurart en päls härrör från.