Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

t.o.m. SFS 2010:1713
SFS nr: 2000:1047
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2000-11-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1713
Upphävd: 2019-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1614
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Ansökan

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1713).

2 §   Till ansökan ska läkarutlåtande om den sökandes hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det. Förordning (2010:1713).

Utbetalning

3 §   Har upphävts genom förordning (2008:875).

4 §   För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall handikappersättning och vårdbidrag kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall förmånen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.

5 §   Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av
   1. handikappersättning eller vårdbidrag till den som vistas utomlands, och
   2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om handikappersättning eller vårdbidrag.
Förordning (2008:875).