Förordning (1997:294) om elberedskap

t.o.m. SFS 2012:446
SFS nr: 1997:294
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1997-05-29
Omtryck: SFS 2012:446
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:446
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Affärsverket svenska kraftnät ska vara elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2012:446).

Beredskapsåtgärder

2 §   Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om beredskapsåtgärder enligt 3 § elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2012:446).

Risk- och sårbarhetsanalyser

3 §   Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser enligt 4 § första stycket 2 elberedskapslagen (1997:288).

Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 2 elberedskapslagen. Förordning (2012:446).

4 §   Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten enligt 4 § första stycket 3 elberedskapslagen (1997:288).

Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 3 elberedskapslagen. Förordning (2012:446).

Beslut om fysiska åtgärder

5 §   Innan elberedskapsmyndigheten beslutar om fysiska skyddsåtgärder enligt 5 § elberedskapslagen (1997:288) i verksamhet som omfattas av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska myndigheten höra Strålsäkerhetsmyndigheten.
Förordning (2012:446).

Anmälningsskyldighet

6 §   Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6 och 7 §§ elberedskapslagen (1997:288) ska anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen, och
   2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 § elberedskapslagen ska anses vara av väsentlig betydelse.
Förordning (2012:446).

7 §   En anmälan enligt 6 eller 7 § elberedskapslagen (1997:288) ska vara skriftlig, om inte elberedskapsmyndigheten beslutar annat.

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sådan anmälan ska innehålla.
Förordning (2012:446).

Informationsskyldighet

8 §   Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som avses i 1 § andra stycket elberedskapslagen (1997:288) att lämna information till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Förordning (2012:446).

Ytterligare föreskrifter

9 §   Elberedskapsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av elberedskapslagen (1997:288) samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:446).