Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

t.o.m. SFS 1995:381
SFS nr: 1988:1366
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1988-12-01
Ändrad: t.o.m. SFS 1995:381
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i 11 kap. 17 § föräldrabalken. Förordning (1995:381).