Förordning (2020:332) om upphandlingsstatistik

SFS nr: 2020:332
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-05-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)