Turkiets hot mot Rojava

Svar på skriftlig fråga 2018/19:957 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:957 av Håkan Svenneling (V) om Turkiets hot mot Rojava

Håkan Svenneling har frågat Margot Wallström vilka initiativ hon avser att ta för att stoppa Turkiets angrepp på kurderna i norra Syrien, Rojava. Som utrikesminister svarar jag på frågan.

Situationen i Syrien är djupt förfärande, konflikten har nu gått in på sitt åttonde år. Den syriska regimen och dess allierade bär huvudansvaret för att våldet har fortsatt, och för att en politisk lösning inte kunnat nås, trots upprepade krav från FN:s säkerhetsråd och det internationella samfundet.

Turkiets militära agerande i landets norra delar har bidragit till en eskalering av konflikten. En redan fruktansvärd humanitär situation har på så sätt förvärrats och förutsättningarna för en politisk lösning har ytterligare komplicerats.

Regeringen tar Turkiets uttalanden om en möjlig militär operation i nordöstra Syrien på största allvar och påminner Turkiet, och alla parter om deras skyldighet att respektera folkrätten. Regeringen uppmanar till återhållsamhet, inte minst på grund av de möjliga humanitära konsekvenserna.

Situationen för kurderna är en faktor som påverkar hela regionen och en återupptagen fredsprocess i Turkiet skulle få positiva konsekvenser även över gränsen mot Syrien och för regionen i stort. Detta framför vi också i våra samtal med turkiska företrädare, liksom inom EU och genom de dialoger EU har med Turkiet.

Stockholm den 18 september 2019

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-05)