Sveriges agerande i fråga om Venezuela

Svar på skriftlig fråga 2018/19:63 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:47 av Markus Wiechel (SD) Venezuelas president och fråga 2018/19:63 av Fredrik Malm (L) Sveriges agerande i fråga om Venezuela

Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser att erkänna Juan Guaidó som Venezuelas tillfällige president eller likt Ryssland och Turkiet fortfarande stå bakom Maduro. Fredrik Malm har samtidigt frågat mig om regeringen är beredd att erkänna Juan Guaidó att leda landet fram till att fria och demokratiska val hålls i Venezuela. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

De senaste veckorna har varit mycket spända i Venezuela och vi har följt utvecklingen nära. De landsomfattande fredliga demonstrationerna och de kraftfulla missnöjesyttringarna kan inte längre ignoreras av Maduro. Sverige har igenom EU den 22 maj förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet från i maj som förde Maduro till makten då vi inte anser att valen var fria och rättvisa. I november 2017 antog EU sanktioner på en rad områden mot Venezuela och ett antal personer har också listats för riktade åtgärder. Det är nu hög tid att venezolanerna får fritt och fredligt bestämma sin framtid.

Sverige agerar främst genom EU för att verka för en fredlig lösning i Venezuela. För Sverige är EU-enighet centralt och EU har nyligen ställt tydliga krav på en återgång till demokrati och att fria och trovärdiga val ska utlysas. EU verkar nu kraftfullt för att detta blir verklighet och har lanserat en internationell kontaktgrupp med syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning på krisen. Gruppen ska verka för att skapa förtroende mellan parterna och skapa förutsättningar för en trovärdig politisk process i linje med den venezolanska konstitutionen inkl. utlysa fria och rättvisa val. Sverige kommer att ingå i kontaktgruppen och bidra aktivt till att en process kommer till stånd så fort som möjligt.

Sverige erkänner inte regeringar utan tillämpar folkrättens principer för erkännande av stater. Sverige stödjer och betraktar Nationalförsamlingens ordförande Juan Guaidó som legitim interimspresident, som enligt den venezolanska konstitutionen har uppgiften att utlysa nyval.

Stockholm den 4 februari 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-29)