Subventioner av elmotorer för fritidsbåtar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1183 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Miljöminister Karolina Skog (MP)


M2018/

01149/Kl

Miljö- och energidepartementet

M

iljöministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1183 av Maria Malmer Stenergard (M)
Subventioner av elmotorer för fritidsbåtar

Maria Malmer Stenergard har frågat statsrådet Isabella Lövin om hon och regeringen beräknat klimatnyttan av att subventionera elmotorer för båtar, och vilken den i så fall är. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringens elfordonspremie som infördes i februari i år har varit mycket lyckad och försäljningen av framförallt elcyklar har skjutit i höjden. I vårändringsbudgeten fyller regeringen nu på premien med ytterligare
45 miljoner kronor för 2018. För att snabba på den gröna omställningen utvidgas premien till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till fritidsbåtar.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Utsläppen från fritids-båtarna till luft och vatten sker också koncentrerat under en kort säsong vilket gör att påverkan på miljön är markant. Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten, som bl.a. kan påverka olika vatten-organismer negativt. Att ersätta förbränningsmotorerna ger många andra viktiga nyttor förutom minskade utsläpp av koldioxid och kolväten så som minskat buller och bättre arbetsmiljö och komfort för föraren.

Drygt trettio procent av Sveriges utombordare utgörs av tvåtaktsmotorer av traditionell typ. Det är gamla motorer med dålig förbränning. Upp till mellan tjugo och trettio procent av bensinen förbränns inte i motorn utan rinner ut i vattnet. Varje år beräknas 3000 ton kolväten släppas ut i miljön på detta sätt.


Exakt hur stor effekt premien får är svårt att svara på redan nu eftersom det beror dels på hur många motorer som säljs, men också på hur de används och vilka motorer de ersätter. För regeringen är det viktigt att det ska löna sig att göra miljö- och klimatsmarta val för de båtägare som på detta sätt vill vara med och på detta sätt bidra till en grön omställning.

För att nå målet om ett fossilfritt Sverige måste vi vända på alla stenar. När vi nu ser att den elfordonspremie som regeringen införde tidigare i år har blivit så populär vill vi också göra det möjligt för båtägare att på detta sätt vara med och bidra till en bättre miljö.

Stockholm den 25 april 2018

Karolina Skog

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-04-13)