Statsrådens relation till riksdagens ledamöter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1781 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02355 Ju2022/02356 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1779 av Markus Wiechel (SD)
Statsrådens beteenden på sociala medier,
och på fråga 2021/22:1781 av Björn Söder (SD)
Statsrådens relation till riksdagens ledamöter

Markus Wiechel har frågat statsministern var hon menar att gränsen går för vad hennes statsråd får säga om politiska motståndare på sociala medier, och om hon avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av vad som framförs i frågan. Björn Söder har frågat statsministern om hon avser att vidta några åtgärder med anledning av det som har skett och tillse att statsråden verkar i god relation till riksdagens ledamöter. Frågorna ställs mot bakgrund av ett inlägg på Twitter av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Frågorna har överlämnats till mig.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den fria åsiktsbildningen säkerställs bl.a. genom ett starkt skydd för yttrandefriheten och informationsfriheten. Det är rättigheter som gäller för var och en såväl offline som online. Dessa gäller självklart också statsråd.

Konstitutionsutskottet har flera gånger granskat uttalanden som gjorts av statsråd och återkommande framhållit att statsråd i likhet med alla andra medborgare har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang. Givetvis gäller detta oberoende av vilka kanaler som används för kommunikationen – även när den sker i sociala nätverk.

Stockholm den 10 augusti 2022

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-30)