Skatt på engångsartiklar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/02854 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3547 av Niklas Wykman (M)
Skatt på engångsartiklar

Niklas Wykman har frågat mig om jag har för avsikt att införa den nya planerade skatten på engångsartiklar och i så fall när.

Betänkandet Skatt på engångsartiklar lämnades till regeringen i augusti 2020. Betänkandet har remitterats och remisstiden gick ut i december förra året. Utredningen föreslår en beskattning av livsmedelsbehållare och muggar som helt eller delvis är av plast och som inte är gjorda för flergångsbruk. Till skillnad från vad Niklas Wykman anger i sin fråga, har regeringen hittills inte aviserat ett införande av skatten. Betänkandet och remissvaren bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 8 september 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-31)