Rysk atomubåt i Östersjön

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1201 av Hans Wallmark (M) Rysk atomubåt i Östersjön

Hans Wallmark har frågat mig om jag avser ta upp frågan om den ryska atomubåten Dmitrij Donskojs förväntade passage genom Östersjön med min ryska motpart.

Jag kan försäkra Hans Wallmark om att regeringen återkommande och på alla nivåer tar upp säkerhetsläget i och runt Östersjön i våra kontakter med Ryssland. Vi uppmanar samtliga aktörer i Östersjön att agera enligt internationell rätt och med förutsägbarhet så att incidenter kan undvikas. Från svensk sida kommer vi att fortsätta verka för stabilitet och ökat förtroende i och runt Östersjön.

Stockholm den 24 april 2017

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-05)