Rymdstrategi

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1288 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

2017-05-03

Dnr U2017/02065/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L) Rymdstrategi

Mathias Sundin har frågat mig om jag och regeringen avser att ta fram en svensk rymdstrategi.

Mitt svar är ja. Jag och regeringen avser att ta fram en svensk rymdstrategi.

Stockholm den 3 maj 2017

Helene Hellmark Knutsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-25)