Regeringspartiernas inställning till byggandet av Nordstream 2

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1429 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1429 av Maria Weimer (L) Regeringspartiernas inställning till byggandet av Nordstream 2

Maria Weimer har frågat mig om jag och regeringen står bakom den linje som lokala företrädare för regeringspartierna driver om att bejaka och främja byggandet av Nordstream 2 trots det rådande säkerhetspolitiska läget.

I mitt svar på Maria Weimers interpellation 2015/2016:699, redovisade jag den 17 juni 2016 regeringens syn på Nordstream 2. Regeringen anser att Nordstream 2 måste följa EU-rätten och respektera energiunionens mål och välkomnar därför att kommissionen granskar projektet i dessa avseenden. Regeringen noterar den oro som uttryckts av flera baltiska och centraleuropeiska länder om konsekvenser för försörjningstrygghet, säkerhetspolitik och EU:s energipolitik som Nordstream 2 kan medföra. Ukrainas sårbarhet är en viktig fråga i sammanhanget.

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 om en förlängning och en mindre justering av gällande tillstånd för Nordstream att bedriva undersökningar i Östersjön på kontinentalsockel inom svensk ekonomisk zon. Tillståndet, som var förenat med vissa villkor, meddelades med stöd av lagen om kontinentalsockeln.

Beslutet om undersökningstillstånd innebär inte att regeringen tagit ställning till Nordstream 2-projektet. Regeringen har ännu inte mottagit

någon ansökan som berör sträckningen av en ny rörledning. Om en sådan ansökan lämnas in kommer regeringen noggrant att pröva den i enlighet med svensk och internationell rätt.

Stockholm den 8 juli 2016

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-07-01)