Luftförsvar av Sverige med ensad flotta JAS 39 Gripen

Svar på skriftlig fråga 2008/09:194 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 5 november

Svar på fråga

2008/09:194 Luftförsvar av Sverige med ensad flotta JAS 39 Gripen

Försvarsminister Sten Tolgfors

Allan Widman har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder så att nationellt försvar av svenskt luftrum med en ensad flotta JAS 39 Gripen kan realiseras.

Nationellt försvar av svenskt luftrum genomförs i dag med JAS 39 Gripen. Det är en av Försvarsmaktens grundläggande uppgifter och det är därför vi har flygstridskrafter som övar och hålls beredda för denna uppgift. Det krävs inga särskilda åtgärder eller beslut för detta.

Åtgärder för att kunna försvara det svenska luftrummet med en ensad flotta JAS 39 Gripen har redan vidtagits. Riksdagen bemyndigade år 2007 regeringen att fatta beslut om en handlingsplan för JAS 39 Gripen, innefattande en ensad flygplanflotta om 100 JAS 39C/D. Därigenom har de långsiktiga kostnaderna för vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 Gripen minskats, samtidigt som systemet är interoperabelt och kan användas av såväl Sverige som andra Gripenanvändare, nationellt och internationellt.

Händelser

Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-10-30)