Konsumentskydd för ägare av dieselbilar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:63 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2021/22:63 av Lars Beckman (M)
Konsumentskydd för ägare av dieselbilar

Lars Beckman har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta i Sverige för att skydda svenska konsumenter i enlighet med EU-kommissionens uppmaning till Volkswagen att betala ersättning till köpare av dieselbilar.

Som jag framfört i tidigare svar på fråga från Lars Beckman (2019/20:1422) kan en konsument ha rätt till ersättning om en vara inte har de egenskaper som framgår av marknadsföringen av varan. Som huvudregel har en näringsidkare dock i första hand rätt att avhjälpa ett fel innan andra påföljder kan komma ifråga. En konsument kan även få skadestånd om felet lett till följdskador som medfört ökade kostnader.

I Volkswagens fall har företaget genomfört ett program där bilägare fått möjlighet att uppdatera berörda bilmodeller så att de ska uppfylla de gällande utsläppskraven. Om bilägare i Sverige dessutom har rätt till ersättning utöver detta beror på om de drabbats av ekonomiska skador. Det skulle exempelvis kunna vara att fordonsskatten blivit högre än förväntat. Utfallet i rättsprocesser i andra EU-länder, med andra regelverk, påverkar inte bedömningen av rätten till ersättning i Sverige.

Vi har fortfarande inte (sedan det förra frågesvaret) fått indikationer på att konsumenter i Sverige som köpt de berörda bilmodellerna, efter det att avhjälpandeprogrammet genomförts, skulle söka ersättning för andra ekonomiska skador i någon större omfattning. Regeringen kommer att fortsatt följa frågan.

Stockholm den 6 oktober 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-29)