Konsekvenser för svenska militära insatser i Mali

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1995 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2020/

00809/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1995 av Björn Söder (SD)
Konsekvenser för svenska militära insatser i Mali

Björn Söder har frågat mig vilka konsekvenser militärkuppen i Mali får för Sveriges nuvarande och förestående militära insatser i Mali.

Sverige har ett brett och långsiktigt engagemang i Mali. Prioriterat i detta skede är att söka information om läget och hantera situationen för svensk personal på plats. För det längre tidsperspektivet för Regeringskansliet dialog med FN och EU om förutsättningarna för Minusma och EUTM Mali att fortsatt kunna verka i landet. Gällande det kommande svenska deltagandet i Task Force Takuba för Försvarsdepartementet dialog med Frankrike för att undersöka möjlig påverkan på insatsen.

Regeringskansliet följer noga den mycket oroande utvecklingen i Mali med den militärkupp som genomförts. Det är angeläget att konstitutionell ordning och demokratiska institutioner respekteras. Det är viktigt med en inkluderande dialog i Mali, att demokratiska, fria och rättvisa val genomförs och att det sker en fredlig och snar övergång till civilt styre.

Det är nödvändigt att den närmaste tiden analysera engagemang och utbyte beträffande Mali i ljuset av den politiska utvecklingen. Utvecklingen kan få konsekvenser för Sveriges breda engagemang i Mali, det är dock för tidigt att säga något i detalj om detta i nuläget. I grunden har inte skälen till Sveriges breda engagemang ändrats och det är viktigt att fortsatt stödja det maliska folkets rättmätiga strävan för säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

Den folkrättsliga grunden för det svenska engagemanget i Mali består. Det nuvarande militära styret har också uttalat att man inte ifrågasätter ingångna avtal. Detta är en fråga som noggrant följs och analyseras inom Regeringskansliet.

Stockholm den 3 september 2020

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-19)