Folkhälsomyndighetens pandemihantering

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2542 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/03507 S2021/03520 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2521 Korrekt myndighetsinformation och fråga 2020/21:2542 Folkhälsomyndighetens pandemihantering båda av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas från myndigheten inom mitt ansvarsområde som socialminister är korrekt.

Markus Wiechel har också frågat mig vad i Folkhälsomyndighetens arbete under pandemin som pekar på att myndigheten är välfungerande, och hur motiverar jag att inga förändringar är påkallade.

Enligt förordningen (2013:1021) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska verksamheten stå på vetenskaplig grund, vilket också är fallet. Låt mig påminna frågeställaren om att vi hanterar ett komplicerat virus som är okänt sedan tidigare, det finns inget facit och det finns inga enkla lösningar.

Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 har bedrivits utifrån myndighetens beredskapsplanering för en pandemi där målet är att minimera dödlighet och sjuklighet i hela befolkningen samt att minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället. För att nå dessa mål har många olika åtgärder vidtagits och kommunicerats.

Stockholm den 21 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-14)