Folkhälsomyndighetens analyser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1609 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:1609 av Björn Söder (SD)
Folkhälsomyndighetens analyser

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att Folkhälsomyndigheten inte ska uttala sig och sprida uppgifter som saknar analyser och inte bygger på korrekta fakta.

Sveriges invånare ska kunna känna tillit till den offentliga sektorn. Att statliga myndigheter lämnar faktabaserad information är viktigt för att rätt åtgärder ska kunna vidtas i samhället och för att möta desinformation.

Sverige har fristående förvaltningsmyndigheter och ledningen för varje myndighet ansvarar enligt myndighetsförordningen inför regeringen. Om det uppstår problem i samband med myndigheternas informationsverksamhet är det i första hand en fråga för myndighetens ledning. Bedöms det finnas behov för regeringen en dialog med myndighetens ledning för att informera sig om hur den ser på problemen och vilka åtgärder den planerar att vidta. När det gäller Folkhälsomyndigheten beslutade regeringen den 5 mars ett uppdrag om att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19.

Stockholm den 24 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)