Evakueringen av ambassadpersonal i Kabul

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3473 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
UD2021/ 11617 UD2021/ 11619 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3471 av Björn Söder (SD) Evakueringen av personal från Sveriges ambassad i Afghanistan och fråga 2020/21:3473 av Markus Wiechel (SD) Evakueringen av ambassadpersonal i Kabul

Björn Söder har frågat mig varför Sverige valde att evakuera ambassadpersonalen så sent och varför de lokalanställda inte evakuerades på samma gång som de utsända. Markus Wiechel har frågat mig när evakueringsplanerna för Sveriges ambassad Kabul kom till och vilka anställda som omfattades av denna plan.

Sveriges utlandsmyndigheter hålls öppna så länge det är möjligt och förenligt med svenska intressen. Varken Sverige eller något annat land förutsåg den extremt snabba händelseutvecklingen i Kabul den 15 augusti 2021. Sveriges ambassad Kabul har haft en plan för stängning och evakuering av myndighetens kansli sen ambassaden inrättades. Planen uppdateras årligen och fastställdes senast i februari 2021. Den utsända personalen evakuerades samma dag som instruktionen om evakuering skickades från Utrikesdepartementet. Beredskapen för evakuering av Sveriges ambassad i Kabul avser myndighetens utsända personal och deras familjemedlemmar, vilket är en ordning som gäller alla svenska ambassader.

All lokalanställd personal på ambassaden har tillsammans med sina familjer evakuerats till Sverige, under svåra förhållanden.

Stockholm den 1 september 2021

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-17)