En öppen och fri samhällsdebatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2018/19:878 av Aron Emilsson (SD)
En öppen och fri samhällsdebatt

Aron Emilsson har frågat mig vilka åtgärder jag anser behöver vidtas inom mitt ansvarsområde för att säkra en öppen och fri samhällsdebatt i framtiden.

Yttrandefriheten har en lång tradition och en stark ställning i Sverige. Den är en grundförutsättning för den fria och öppna åsiktsbildning som är ett omistligt inslag i vår demokrati.

Den digitala utvecklingen har gett enskilda aldrig tidigare skådade möjligheter att ta del i och av information, debatt och kultur. Fri- och rättigheterna måste skyddas online på samma sätt som offline. Därför är det viktigt att komma till rätta med att brottsligt innehåll – terrorpropaganda, hat och hot – sprids via olika digitala plattformar som t.ex. Youtube och Facebook.

Detta är en diskussion som förs på europeisk nivå och som regeringen även fört med olika nätaktörer. För att lyckas krävs insatser från alla relevanta aktörer. Målet är att nå en balans mellan borttagande av olagligt innehåll, tydliga användarvillkor och transparens vad gäller möjlighet till omprövning och eventuellt återtagande av borttaget material.

Regeringen står upp för det fria ordet och värnar vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. Den tillförsäkrar den enskilde, gentemot det allmänna, frihet att meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Regeringen kan förstås inte kräva att ett visst innehåll på en privat plattform tas bort. Lika lite kan regeringen tvinga en privat aktör att behålla ett visst material på sin plattform. Det är en fråga mellan de privata aktörerna och deras användare som regleras av de aktuella användarvillkoren.

Jag ser därför inga skäl att vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 21 augusti 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-08)