Efterlevnad av regeringens uppmaningar med anledning av covid-19

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/00128 S2021/00267 S2021/00274 S2021/00526 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1199 av Björn Söder (SD) Efterlevnad av regeringens egna uppmaningar till folket, 2020/21:1200 Efterlevnad av regeringens egna uppmaningar till folket inför julen av Björn Söder (SD), fråga 2020/21:1202 av Björn Söder (SD) Regeringens uppmaningar till folket inför julen och fråga 2020/21:1303 Efterlevnad av regeringens uppmaningar med anledning av covid-19 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD) har frågat statsministern, finansministern och försvarsministern om de har för avsikt att verka för att förändra regeringens rekommendationer avseende hur smittspridningen under pandemin ska begränsas. Frågorna har överlämnats till mig.

Björn Söder (SD) har också frågat mig om jag har för avsikt att verka för att förändra regeringens rekommendationer avseende hur smittspridningen under pandemin ska begränsas.

Till att börja med vill jag klargöra att frågeställarens påståenden om att jag ska ha besökt butiker och köpcentrum den 23 och 28 december är direkt felaktiga.

Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som i Sverige ansvarar för åtgärder mot olika typer av hälsohot, däribland det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Myndigheten jämför löpande de rekommendationer och allmänna råd som finns med hur smittspridningsläget ser ut och anpassar dessa efter rådande omständigheter.

Regeringen har sedan utbrottet av covid-19-pandemin varit tydlig med att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet samt att vidtagna åtgärder omprövas löpande. Regeringen är beredd att besluta om nya åtgärder om så krävs.

Stockholm den 20 januari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-15)