Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:67 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/00390/MRT

N2019/00384/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V)
Fusk med mätarställningen i bilar och fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C) Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa manipulerade kilometermätare i fordon. Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att uppnå ett bättre konsumentskydd genom att i vårt land implementera en motsvarande lagstiftning som i Tyskland med flera grannländer samt att med stöd i denna lagstiftning ge direktiv för kontroll av vägmätare till Transportstyrelsen. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

Jag har nyligen uppmärksammats på frågan om manipulation av vägmätare i fordon. I Sverige läses vägmätaren av vid kontrollbesiktning av fordonet. Uppgifterna från besiktningsprotokollet förs sedan in i vägtrafikregistret.

Det är viktigt att kunna lita på den information som finns i offentliga register. Det är även en fråga om förtroendet för fordonsbranschen, inte minst vid försäljning av begagnade bilar. Som konsument är det viktigt att ha information om hur långt en bil har gått och även om det finns bra tjänster för att tillgå historik över mätarens ställning och på så vis komma ifrån manipulation är det viktigt att de offentliga uppgifter som myndigheten redovisar går att lita på. Jag förväntar mig att Transportstyrelsen tittar på frågan och jag är beredd att överväga åtgärder för att förbättra situationen.

Stockholm den 31 januari 2019

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-30)