Brott med hjälp av mobiltelefoner

Svar på skriftlig fråga 2009/10:399 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 19 januari

Svar på fråga

2009/10:399 Brott med hjälp av mobiltelefoner

Justitieminister Beatrice Ask

Susanne Eberstein har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att brottslighet, som begås med hjälp av mobiltelefoner med kontantkort, kan stoppas exempelvis genom obligatoriska personuppgifter.

Mobiltelefoner används i mycket hög utsträckning i dagens samhälle. Att mobiltelefoner används för att planera och begå brott är därför ofrånkomligt. Andelen brott där mobiltelefoner används som brottsverktyg ökar när det gäller till exempel förtal och ofredande.

Om det infördes ett obligatoriskt krav på att lämna personuppgifter vid köp av kontantkort är det sannolikt att de som vill begå brott skulle finna andra utvägar för att undgå ett uppgiftslämnande. Mobiltelefoner skulle också bli mer stöldbegärliga. Jag är därför av uppfattning att brottsligheten inte skulle stoppas om det blev obligatoriskt att lämna personuppgifter vid köp av kontantkort till mobiltelefoner. Dessutom skulle det vara förenat med stora praktiska problem och väcka en del frågor ur integritetshänsyn. Jag anser sammantaget därför inte att nyttan av förslaget uppväger intrånget i människors privatliv och den administrativa börda det skulle ge upphov till.

Händelser

Inlämnad: 2010-01-14 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-19 Svar anmält: 2010-01-19

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-01-14)