Adoptionsorganisationernas kontakt med departementen

Svar på skriftlig fråga 2022/23:460 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
S2023/ 01039 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:460 av Nadja Awad (V)
Adoptionsorganisationernas kontakt med departementen

Nadja Awad har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att underlätta för adoptionsorganisationerna att ha kontakt med berörda departement.

Inledningsvis vill jag understryka att man alltid är välkommen att kontakta Regeringskansliet om det finns synpunkter eller erfarenheter som man vill dela med sig av. Det är värdefullt för regeringens arbete att få del av medskick och synpunkter.

Inför tillsättandet av Adoptionskommissionen (S 2021:08) hade företrädare för Socialdepartementet flera möten med intresseföreningar för adopterade för att ta del av deras synpunkter. I den referensgrupp som Regeringskansliet har knutit till Adoptionskommissionen ingår bl.a. representanter för organisationer och nätverk för adopterade och adoptivföräldrar. Referens-gruppen har en viktig roll att förmedla sina synpunkter och upplysningar till stöd för utredningens arbete.

Stockholm den 22 mars 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-03-15)