sou 2021 101 d2

Statens offentliga utredningar 2021:101

Träffsäkert

Ett nytt bostads- och familjestöd (Bofast) och statlig underhållsreglering

Volym 2

Slutbetänkande av Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd

–minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) Stockholm 2021

SOU 2021:101

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0303-4
(tryck)

ISBN
978-91-525-0304-1
(pdf)

ISSN
0375-250X

Innehåll

Sammanfattning – volym 1 .................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.