sou 1999 146 d1

Statens offentliga utredningar 1999:146

SOU 1999:146

Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen bemyndigande den 29 januari 1998 dåvarande chefen för Miljödepartementet att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågan om en sammanhållen rovdjurspolitik. Med stöd av bemyndigandet förordnades dåvarande generalsekreteraren Sören Ekström till särskild utredare fr.o.m. den 3 februari 1998.

Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m. den 21 april 1998 fil. dr Anders Bjärvall (Naturvårdsverket) och fr.o.m. den 15 juni 1998 departementsrådet Birgitta Eilemar (Justitiedepartementet).

Till experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 15 juni 1998 verksamhetschefen Rolf Brittas (Svenska Jägareförbundet), avdelningsdirektören Tord Constenius (Jordbruksverket), departementssekreteraren Kristina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida