sou 1997 112

Statens offentliga utredningar 1997:112

SOU 1997:112

5

Innehåll

1

Sammanfattning .............................................................................

7

2

Inledning ......................................................................................

11

2.1

Uppdraget.......................................................................

11

2.2

Arbetsformer ..................................................................

13

2.3

Avgränsningsfrågor ........................................................

14

3

Utgångspunkter för utredningens ställningstaganden .................

17

3.1

Inledning.........................................................................

17

3.2

Det offentliga åtagandet ..................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida