Låt fler forma framtiden! Del B

Statens offentliga utredningar 2016:5

Låt fler forma framtiden!

Del B

Betänkande av 2014 års Demokratiutredning

– Delaktighet och jämlikt inflytande

Stockholm 2016

SOU 2016:5

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida