KLOCKARE ORGANIST- OCH KANTORS(KYRKOSÅNGAR)BEFATTNINGARNA -

Statens offentliga utredningar 1921:2

UTREDNING

ANGÅENDE

KLOCKARE ORGANIST- OCH KANTORS(KYRKOSÅNGAR)BEFATTNINGARNA
-

EFTER NÅDIGT UPPDRAG UTGIVEN

AV

GABRIEL THULIN

AVD. I

HISTORISK-STATEISTISK ÖVERSIKT

TRYCKT HOS

P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1919

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Avd. I.

Sid.

HNiorisk-statistisk översikt.

Historisk översikt ........................................................................... 1

1. Klockarinstitutionen ...................................................... 1

2. Organister...............................................................;.............. 7

3. Kantorer (kyrkosångare) ............................................................. !)

V. Kloekarpräster ............................................................;...........
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.