Z-rondellen

Skriftlig fråga 2007/08:745 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:745 Z-rondellen

av Gunnar Sandberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

En del långtidsarbetslösa har svårt att få arbete inte bara på grund av sviktande hälsa, utan också på grund av olika sociala problem. För dem har man med hjälp av statligt stöd kunnat anordna sysselsättning. Detta har stärkt dessa personer som människor genom att de har kunnat försörja sig själva och samtidigt göra en insats för samhället.

En sådan verksamhet har bland annat bedrivits i Z-rondellen i Östersund, där personer som av olika anledningar har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden har arbetat med återvinning av uttjänta prylar. Verksamheten har haft en viktig social funktion för de anställda och återvinningen har bidragit till bättre resursanvändning.

Med regeringens förändrade arbetsmarknadspolitik försvinner också stödet till denna typ av verksamhet. Det innebär att Z-rondellen måste läggas ned och med den en viktig verksamhet för personer som är särskilt utsatta i samhället. För många av dem blir socialbidrag den enda möjligheten till försörjning och mycket av arbetet för att stärka de anställda socialt riskerar att gå förlorat.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att denna typ av socialt motiverade åtgärder kan fortsätta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)