Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2016/17:86 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det är naturligtvis positivt att Sverige nu tar plats i FN:s säkerhetsråd. Däremot kvarstår frågor om kampanjen. Utrikesutskottet gör en utvärdering. Konstitutionsutskottet gör en granskning baserad på de anmälningar som kommit in. En av anledningarna till att kampanjen fortsätter att granskas är att den senare delen av kampanjen varit behäftad med oklarheter avseende omfattning och även finansiering. DN kom ju med minst sagt graverande uppgifter om hur Dag Hammarskjölds Minnesfond använts i kampanjarbetet av Utrikesdepartementet och fonden har betalat resor och genomfört konferensverksamhet som en del i kampanjen. Artikeln finns att läsa här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/bistandspengar-gick-till-rostjakt-pa-svensk-plats-i-fns-sakerhetsrad/

Dessa medel har inte redovisats i den mycket minimalistiska beräkning av kostnaderna för kampanjen som Utrikesdepartementet lämnat i en pm till utrikesutskottet.

Naturligtvis är det en gränsdragningsfråga att avgöra vilken verksamhet som direkt härrör sig till kampanjen och vilken verksamhet där ett extra element av kampanjande lagts till. Detta särskilt när en extern part står för kostnaderna. Men för att regeringen ska kunna granskas och kampanjarbetet utvärderas krävs det svar från utrikesministern om detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

 På vilket sätt avser utrikesministern att redovisa de kostnader som trots allt härrör sig till kampanjen men som inte finns med i Utrikesdepartementets redovisade pm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-10 Överlämnad: 2016-10-10 Anmäld: 2016-10-11 Svarsdatum: 2016-10-19 Sista svarsdatum: 2016-10-19
Svar på skriftlig fråga