Visumtvång för serbiska medborgare

Skriftlig fråga 2007/08:283 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 16 november

Fråga

2007/08:283 Visumtvång för serbiska medborgare

av Jan R Andersson (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan krigen i det forna Jugoslavien råder viseringstvång för alla serbiska medborgare som önskar besöka EU-länder. Vid besök i Belgrad kan man dagligen se långa köer vid de olika europeiska ambassaderna av människor som vill resa till andra länder. För många serber framstår det som en paradox att landet under socialistdiktaturen hade lättare att resa än vad man nu har med en sedan flera år tillbaka demokratiskt vald regering.

Serbiska studenter tillhör i dag de minst beresta studenterna i Europa. Enligt en uppgift hade bara en av åtta studenter någonsin besökt ett västeuropeiskt land. Många uppfattar även de viseringsregler som för närvarande råder som orättvisa och i princip verkningslösa för att kontrollera att eventuella kriminella passerar in eller ut i landet.

Samtidigt som Sverige och Europa verkar för att integrera Serbien i den europeiska gemenskapen sänder Europas viseringspolitik gentemot Serbien motsatta signaler. En annan följd av den nuvarande viseringspolitiken är att den svenska ambassaden i Belgrad är hårt belastad enbart för att utfärda visum.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för serbiska medborgare att resa i Europa?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-16 Anmäld: 2007-11-16 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)