Villkoren för gemensamt ägande i vindkraftsanläggningar

Skriftlig fråga 2008/09:725 av Appelros, Staffan (m)

Appelros, Staffan (m)

den 12 mars

Fråga

2008/09:725 Villkoren för gemensamt ägande i vindkraftsanläggningar

av Staffan Appelros (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

På Näringsdepartementets uppdrag har Energimyndigheten redovisat förslag som kan skapa förutsättningar för en omfattande vindkraftsutbyggnad – Regelförenklingar för vindkraft, december 2008. En konstaterad nyckelfaktor är att det finns ett folkligt stöd för vindkraft generellt och – inte minst viktigt – lokal acceptans för planerade projekt under tillståndsprocessen.

I skrivelsen argumenterar Energimyndigheten för att gemensamt ägande i vindkraftanläggningar bör främjas. Vindkraftskooperativ erbjuder vanliga hushåll en möjlighet att investera i vindkraft för eget behov och därigenom försäkra sig om att det egna behovet täcks av nytillkommen elproduktion med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. Investeringen är relativt stor, men i gengäld får andelsägarna nytta av vindkraftens låga rörliga produktionskostnad i form av ett lägre elpris.

Erfarenheten från till exempel Tyskland och Danmark, där vindkraftskooperation är betydligt mer utbrett än i Sverige, visar att möjligheten för vanliga hushåll att bli delägare i vindkraften bidrar till en positiv syn på vindkraft hos närboende, vilket underlättar vindkraftens etablering.

Vilka initiativ avser näringsministern att ta för att, i enlighet med Energimyndighetens rekommendation, förbättra villkoren för gemensamt ägande i vindkraftsanläggningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-12 Anmäld: 2009-03-12 Besvarad: 2009-03-18 Svar anmält: 2009-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-18)