verkningarna av regeringens besöi om minskat transportstöd till företag i Norrland

Skriftlig fråga 2004/05:2105 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 16 augusti

Fråga 2004/05:2105

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing om verkningarna av regeringens beslut att minska transportstödet till företag i fyra Norrlandslän

Regeringen beslutade den 22 juni 2005 att av budgetskäl minska transportstödet till Norrlands stödområden kraftigt. Ingen information lämnades till berörda företag eller Nutek, den myndighet som handlägger utbetalningarna av transportstöd.

Den 5 juli fick Nutek, reda på vad regeringen beslutat.

Den 8 juli, informerade verket vidare (regeringen hade ju glömt den detaljen) och företag och organisationer fick då reda på att de företag som är berättigade till transportstöd och som skulle börja utgå den 10 juli till den 31 december i år i vissa fall sänkts med upp till 66 %!

Älvsbyhus i Älvsbyn, Martinssons Trä i Skellefteå och Volvo Lastvagnar, Umeverken, utgör exempel på företag @ bland många andra @ som klargjort att de direkt drabbas av en kostnadshöjning som i slutändan kan medföra att kunderna väljer annan leverantör. Företagen överväger flytta produktion eller senarelägga eller avstå från investeringar.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidtaga för att motverka att regeringens beslut får negativa regionala följder för företag och sysselsättning i de berörda Norrlandslänen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-08-16 Besvarad: 2005-08-26 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-26)