Växande skulder till följd av höga elpriser

Skriftlig fråga 2021/22:1909 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Läget är nu ekonomiskt mycket besvärligt för många människor, då priserna på insatsvaror som el och bränsle ökat kraftigt. Detta gör att även priset på mat och andra varor stiger. Det varnas för en än mer besvärlig höst och vinter med höga elpriser, och hushållen uppmanas att ha en buffert på 50 000 kronor för att klara elräkningen. Det är orimligt för många hushåll med så stora marginaler och visar att skulderna hos Kronofogden ökar.

Skuldökningen är 5 procent detta halvår jämfört med samma period föregående år. Mest har elskulderna ökat, med hela 20 procent. Det finns en överhängande risk att allt fler kommer att få svårt att betala el, bränsle och mat och att skuldsättningen ökar än mer.

Att sätta in långvariga åtgärder mot de höga kostnaderna och omgående se till att skapa en tillförlitlig energiförsörjning i Sverige är det viktigaste. Att sänka bränsle- och elkostnaderna och att bort onödiga punktskatter är ett måste. Samtidigt måste insatserna i kommunerna inom skuld- och budgetrådgivning ökas. Vi har länge framhållit vikten av sådana insatser, eftersom behoven är stora, men rådgivningen minskar i kommunerna. I vår egen budget för 2022 satsade vi 129 miljoner kronor för lokal konsumentrådgivning. Nu mer än någonsin är det behövligt att på flera sätt hjälpa medborgarna. Därför förutsätter vi att regeringen sätter in åtgärder.

Med anledning av den överhängande risken för ökad skuldsättning för många svenskar vill jag fråga statsrådet Max Elger:

 

På vilket sätt ska statsrådet agera för att förhindra att de höga el- och bränslepriserna orsakar ännu mer överskuldsättning för svenska hushåll?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-09-05 Överlämnad: 2022-09-06 Besvarad: 2022-09-14 Sista svarsdatum: 2022-09-14 Anmäld: 2022-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga