Västra Götalands län

Skriftlig fråga 1997/98:187 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)
Fråga 1997/98:187 av Elver Jonsson (fp) till inrikesministern om Västra Götalands län

Västra Götalands län blir Sveriges viktigaste industrilän, starkt exportinriktat med Nordens största hamn, Sveriges andra flygplats och blir befolkningsmässigt ett nytt storlän. Göteborg anses som "navet" men hela "hjulskivan" måste vara en fungerande enhet. Det är viktigt att vara uppmärksam på de s.k. svaga områdena, de befolkningsglesa och som saknar av en stark arbetsmarknad Östra Skaraborg, norra Bohuslän och landskapet Dalsland hör till sådana områden. Vidare har försvarsförband dragits undan och Dalsland har brist på institutionell lokalisering.

Strategiska punkter lades ut i länet som skulle ha viktiga samhällsfunktioner som bl.a. skulle stärka en kvalificerad tjänstemarknad. Skatteförvaltningens flyttning från Mariestad är olycklig och nu går det rykten att den förvaltningsenhet som skulle svara för det nya lanstingets (regionfullmäktige) funktioner i Vänersborg är hotad. Det har talats om att det i sämsta fall kan bli "enbart ett par landstingsmöten per år". Skulle förvaltningsdelen flyttas från Vänersborg skulle det vara en allvarlig åderlåtning för både en utsatt arbetsmarknad i fyrstadsområdet men också en psykologisk knäck för det nya länet och regionen.

Med anledning av det anförda vill jag ställa följande fråga till inrikesministern:

Avser regeringen att vidta åtgärder i avsikt att riksdagsbeslutet fullföljs i avsikt att upprätthålla starka regionalpolitiska fästen ute i det nya länet och att med detta medverka till en positiv och dynamisk utveckling för hela den nya regionen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-11-26 Anmäld: 1997-12-01 Besvarad: 1997-12-03
Svar på skriftlig fråga