värnpliktigas förtroendeuppdrag

Skriftlig fråga 2000/01:1122 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 26 april

Fråga 2000/01:1122

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas förtroendeuppdrag

I förra veckan visade Värnpliktsrådet upp åtta konkreta fall där man menar att de värnpliktiga som är förtroendevalda har fått sämre betyg just på grund av sitt uppdrag. Dessutom pekar Värnpliktsrådet på att det bland officerarna finns negativa attityder mot de värnpliktigas medinflytande, då detta kan medföra merarbete och kritik mot den egna utbildningen.

Denna tendens är illavarslande. De förtroendemän som väljs bland värnpliktiga kan jämföras med fackliga representanter på en arbetsplats. Om inte den interna demokratin fungerar hur ska försvaret då kunna försvara vårt lands demokrati? Signaler i form av sämre betyg och negativ attityd till förtroendevalda skadar i förlängningen förtroendet för Försvarsmakten.

Jag vill fråga försvarsminister Björn von Sydow:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att förändra den negativa inställningen till de värnpliktigas engagemang och förtroendeuppdrag som speglas i Värnpliktsrådets redovisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-26 Anmäld: 2001-05-02 Besvarad: 2001-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-02)