Vargstammens påverkan på landsbygden

Skriftlig fråga 2017/18:1488 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Det är viktigt att i vargfrågan ha ett regionalt och ett lokalt perspektiv. Detta för att mängden varg givetvis ser olika ut på olika platser. I våra storstäder har man av naturliga skäl små problem med rovdjur, men för alla svenskar som bor på landsbygden i områden med mycket varg eller andra rovdjur är situationen helt annorlunda. Vargarna lever dessutom i flock, och då kan relativt små ytor bli mycket hårt utsatta av exempelvis varg. Därför vore det bra om beslut tas i frågan så nära dem som berörs som möjligt. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen (bet. 2014/15:MJU9) om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett tydligare sätt jobba med dessa frågor.

Sverige måste ha en rovdjurspolitik och därmed också vargjakt som fungerar, som är trovärdig och som det finns en förståelse för i vårt land – inte minst där rovdjuren finns. Dessvärre förefaller nuvarande regering ha en helt annan uppfattning. Värmland är ett sådant område och är det län som har den största vargpopulationen i landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska vargstammens påverkan på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga