våldsbrott i skolan

Skriftlig fråga 2000/01:1043 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 9 april

Fråga 2000/01:1043

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldsbrott i skolan

Efter flera års påtryckningar från moderat håll kom förra skolministern Ylva Johansson slutligen fram till ställningstagandet att det var positivt och riktigt att skolan polisanmälde våldsbrott begångna i skolan. Det mesta våldet i skolan anmäls av barn och föräldrar, inte av skolan, som därmed sviker barnen en andra gång.

Eftersom det inte finns någon officiell statistik på området har Aftonbladet ringt till 108 kommuner för att få en bild av hur ofta mobbning polisanmäls. Det visade sig att bara en tredjedel, 39 kommuner, har polisanmält mobbning. Resterande hade det inte. I vissa kommuner har man skrivit in i skolplanen att mobbning ska polisanmälas. En möjlighet är att ändra skollagen så att en skyldighet att anmäla våldsbrott skapas. Det är nödvändigt att en enhetlighet i skolornas förhållningssätt skapas i den här frågan. Det ger nämligen en rad problem när våld hanteras olika, på olika skolor.

Ingegerd Wärnersson svarade på en annan mobbningsfråga att hon kunde "konstatera att det inte finns någon allmän skyldighet att polisanmäla brott som begås i skolan. Men enligt min mening bör detta, åtminstone i allvarliga fall, göras som regel."

Min fråga till skolministern är:

Vilka åtgärder avser skolministern vidta för att skapa enhetlighet i skolans hantering av våldsbrott begångna i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-04-09 Besvarad: 2001-04-20 Anmäld: 2001-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-20)