Vaken jour i beslut om assistansersättning

Skriftlig fråga 2010/11:378 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 15 mars

Fråga

2010/11:378 Vaken jour i beslut om assistansersättning

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Många som är berättigade till personlig assistans har behov av assistans på natten. Man kan kräva aktiv tillsyn dygnet runt av livsnödvändiga skäl, exempelvis för att andningen behöver bevakas, och man ska då ha rätt till assistansersättning för aktivt arbete. Andra har inte samma behov av aktiv tillsyn under natten, men kan behöva någon som finns till hands. I dessa fall ska man ha rätt till en assistent som har jour och sover men kan väckas när det behövs. Man får då en lägre nivå på assistansersättningen eftersom personalkostnaden under jour är lägre.

På senare tid har emellertid Försäkringskassan tagit beslut som kräver vad som kan beskrivas som vaken jourtid. Man erkänner ett behov av aktiv och uppmärksam tillsyn under natten, men vill bara betala ut ersättning på journivå. För assistansanordnare har detta vållat problem. Arbetsrättsligt är det inte tillåtet att kräva aktivt arbete men endast betala ut jourlön. Med en lönenivå som gäller för aktivt nattarbete innebär den lägre assistansersättningen en ekonomisk förlust nattetid.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av de problem som uppstått efter Försäkringskassans beslut om vaken jour när det gäller personlig assistans?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-03-15 Anmäld: 2011-03-15 Besvarad: 2011-03-23 Svar anmält: 2011-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-23)