Vägpris inom Gotlandstrafiken

Skriftlig fråga 2007/08:1378 av Engelhardt, Christer (s)

Engelhardt, Christer (s)

den 18 juni

Fråga

2007/08:1378 Vägpris inom Gotlandstrafiken

av Christer Engelhardt (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Gruppen Vägpris.nu som stöds av Gotlands idrottsförbund, Gotlands Campingvärdar och Icahandlarna på Gotland har med talesman Ted Ljungqvist som undertecknare skickat ett brev daterat den 26 maj 2008 till regeringen och riksdagens ledamöter. I brevet hänvisar Vägpris.nu till det av riksdagen i juni 2006 beslutade trafikutskottsbetänkandet, Moderna transporter. I betänkandet står det: Utskottet vill inledningsvis understryka att staten har ansvar för att det finns likvärdiga transportmöjligheter i hela landet samt att det gäller även Gotland. I detta avseende får Gotland inte ges sämre villkor än övriga landet. Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ersätter de vägar och broar som samhället ställer till förfogande utan kostnad för nyttjande i övriga landet. Utifrån detta förs det sedan i brevet ett resonemang om prisnivån för en trebarnsfamilj med bil som i sommar väljer att åka till Gotland och då får betala över 3 000 kronor tur och retur med normalpris i aktersalong. Enligt Vägpris.nu skulle motsvarande sträcka till annat resmål på 15 mil kosta drygt 500 kronor tur och retur enligt beräknad rörlig kostnad på 18 kronor per mil. I brevet skriver Vägpris.nu: Att införa vägpris inom gotlandstrafiken skulle i likhet med Trafikutskottets betänkande innebära att Gotland skulle få lika transportvillkor som övriga landet.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att Gotland ska ges likvärdiga transportvillkor som övriga landet i enlighet med det brev som nu skickats till bland annat statsrådet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-18 Anmäld: 2008-06-18 Besvarad: 2008-06-24 Svar anmält: 2008-06-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-24)